...

Muallim-Hersek Deniz Doğal Gaz Boru Hattı İyileştirmesi

Muallim-Hersek Deniz Doğal Gaz Boru Hattı İyileştirmesi

Proje Detayları

1. Ön inceleme; Boru hattı ve özellikle bakım onarım işlemi yapılacak boru hattı bölümler işe başlanmadan önce ROV. MBES Batimetri ve Geri Saçınım [Backscatter) ile ön inceleme yapılarak rapor anacaktır.

2. Bakım onarım işleri;

  • Kademeli olarak 3 boyutlu stres hesabının yapılması,
  • Boru hattının üzerinin açılması ve taşınım güzergahının temizlenmesi,
  • Doğu boru hattının deplase olan kısmının Batı boru hattının yanına taşınması,
  • Doğu ve Batı boru hattı üzerinin Mafsallı Prefabrik Hasır Beton Blok/ ACBM (Concrete Matress) örtülmesi,

3. Boru hattı ve özellikle bakım onarım işlemi yapılacak, boru hattı bölümleri iş sonunda ROV, MBES Bat metri ve MBES backscatter ile son inceleme yapılarak rapor anacaktır. Yüklenici işin sonunda tüm bu işlere ait veri, analiz, rapor ve haritaların bulunduğu FİNAL RAPORU verecektir.

4. Bakım onarım öncesinde ve sonrasında Sonlu Elemanlar Modeli [FEM) ile sayısal stres / gerilim analizi yapılarak raporla nacaktır.

Proje Görselleri

Previous slide
Next slide