...

Türkiyenin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi dip temizliğinde çıkarılan çamur geotekstil tüpleriyle doldurulmaya başlandı. Su ve çamur bu tüplerde birbirinden ayrıştırılıyor. Yüz tüpten ilk yirmisi yüzde atmış kuruluk oranına erişerek depolanmaya başlandı.

Temizlenen Yüzey

79%
0 Ton
Çıkarılan Çamur