• Project Name: ÇAMURUN BORU SİSTEMİ İLE TAŞINMASI, DOZAJLANMASI – SUSUZLAŞTIRILMASI VE ARBORETUM ALANINA SERİLMESİ İŞİ

ÇAMURUN BORU SİSTEMİ İLE TAŞINMASI, DOZAJLANMASI – SUSUZLAŞTIRILMASI VE ARBORETUM ALANINA SERİLMESİ İŞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütümünde devam eden projemizde, Ankara Mogan Gölünde yapılacak bu proje ile Ankaranın denizi olan Mogan Gölü temizlenerek tüm Ankara halkının ve Ülkemizin hizmetine sunulacaktır.

3.300.000 m³ malzeme taranacak, boru sistemi ile taşınacak. Malzemenin dozajlanmasıve susuzlaştırılması işlemlerinden sonra arboretum sahasına serilmesi işidir.