• Project Name: Ankara Mogan Gölü 1. Kısım( ÇAMURUN BORU SİSTEMİ İLE TAŞINMASI , DOZLAŞLANMASI VE SUSUZLAŞTIRLMASI İŞİ

ÇAMURUN BORU SİSTEMİ İLE TAŞINMASI, DOZAJLANMASI – SUSUZLAŞTIRILMASI İŞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütümünde devam eden projemizde, Ankara Mogan Gölünde yapılacak bu proje ile Ankaranın denizi olan Mogan Gölü temizlenerek tüm Ankara halkının ve Ülkemizin hizmetine sunulacaktır.

Ankara Mogan Gölü’nde deniz dibi tarama yöntemiyle göl taranmış, taranan bu malzemeler HDPE boru sistemi ve ara pompalar yardımıyla dozajlanma ünitelerine taşınarak geotekstil tüpler yardımıyla susuzlaştırılmıştır.