Viagra Original Use Viagra Original Indication Viagra Generic Over The Counter Viagra Generic Cost Levitra Originale Online Levitra Original 20mg Levitra Generic Release Date Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Price Kamagra Oral Jelly 100mg Kamagra Nz Kamagra 100mg Cialis Originale Online Cialis Original Vs Fake Cialis Generic Side Effects

Danışmanlık Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulama olup amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır. Bu yüzden Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmektedir. 

Kentsel dönüşüm alanına ilişkin genel düzenleme Belediye Kanunu'nun 73. maddesinde düzenlenmiştir. 644 Sayılı KHK'de kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı ise afet riski altındaki alanlar ile sağlıklı ve güvenli yaşama imkanı sunmayan yapıların iyileştirmesi, tasfiyesi ve yenilemesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında; vizyon ve misyonumuz dahilinde, bölgesel şartları en iyi düzeye veya optimum düzeye getirmek bulunmaktadır. Daha sağlam, daha estetik, konforlu ve kullanışlı yapıları halkımıza sunma hedefimiz olup bu amaç için kentsel dönüşüm sektöründe τalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

riskli yapilarin tespit sureci